Zomerkampronde: informatie voor zendamateurs

De Nederlandse ronde start om 19:30 uur (lokale tijd) via 2-meter repeater PI3UTR op 145.575MHz. CTCSS-toon op de ingang is 77 Hz. De repeatershift is -600 kHz.
De Europese ronde start om 20.30 uur (lokale tijd) op de 40-meterband op 7190 kHz ± QRM.

Indien er onverhoopt geen NVIS propagatie is op de 40-meterband, dan vallen we voor de Europese ronde terug op de 80-meterband op 3690 kHz ± QRM.

Als richtlijn wordt de Digisonde van Dourbes gebruikt: https://digisonde.oma.be/ionogif/latest.html
Hierbij geldt: indien de waarde van f0F2 hoger dan of gelijk is aan 7.200 MHz, dan is de ronde op de 40-meterband. Als hij lager is, dan gebruiken we de 80-meterband.

Antenne
Voor de 2-meterband volstaat op enkele plekken een goede portofoon met ‘rubber duck’ antenne. De ervaring leert echter dat het lonend is om een antenne in een boom in te hijsen, omdat een bos merkbare demping geeft op VHF.
Als richtlijn: probeer rond de 10 meter antennehoogte te komen.

Voor de 40-meter band zijn voorbeelden van goede NVIS-antennes, horizontaal op theoretisch 8-meter boven de grond:

  • een halve-golf dipool (2x10meter)
  • de 12-meter lange 40-20-10 end-fed antenne
  • de 20-meter lange 40-20-15-10 end-fed antenne
  • of verkorte 80-40 meter varianten die ongeveer 20-meter lang zijn

Een 40-meter lange FD4 of OCF is géén goede NVIS antenne voor de 40-meterband!

Voor de 80-meter band zijn voorbeelden van goede NVIS-antennes, horizontaal op theoretisch 16-meter boven de grond:

  • een halve-golf dipool (2x20meter)
  • een FD4 of OCF antenne

Tijdens de zomerkampronde zal een rondeleider aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Meedoen met een Scoutinggroep

Voor de zomerkampronde kun je het beste zelf contact opnemen met een Scoutinggroep of jeugdvereniging die je al kent. Mocht je graag willen meedoen met een groepje scouts, maar ken je geen Scoutinggroep? Dan is er hulp in de vorm van de rayonadviseurs. Zij helpen je een groep te vinden die graag mee wil doen met de zomerkampronde. Stuur een e-mail aan: info@jota-joti.scouting.nl.

Natuurlijk staat het helemaal vrij om als individuele zendamateur mee te doen of met een groepje kinderen dat niet op de Scouting zit.