Het JOTA-JOTI bulletin is aan alle deelnemende groepen verstuurd. Deze kan je ook hieronder nalezen:

JOTA-JOTI Bulletin 2019 (herziene versie 16 oktober 2019)

Let op, ondanks dat er hier gesproken wordt over het tweede bulletin: dit jaar is er geen eerste bulletin gemaakt en/of verstuurd.